Drie vmbo-scholen, het Hub van Doornecollege uit Deurne, Varendonk uit Someren en Vakcollege Helmond hebben op 16 november jl. kennisgemaakt" />

VMBO-DOCENTEN MAKEN KENNIS MET KOUDETECHNIEK

Drie vmbo-scholen, het Hub van Doornecollege uit Deurne, Varendonk uit Someren en Vakcollege Helmond hebben op 16 november jl. kennisgemaakt met onze branche. De 9 docenten hebben een bezoek gebracht aan Koning Koudetechniek in Bakel en PCT Koudetechniek in Deurne. Bij beide NVKL lidbedrijven kregen zij van respectievelijk Marc de Koning en Twan Aarts een toelichting op de activiteiten van het bedrijf en een rondleiding. Vervolgens werd de bijeenkomst voortgezet bij het Hub van Doornecollege in Deurne, waar zij door Brenda Witzier van NVKL, nader geïnformeerd werden over de ondersteuning van NVKL bij het keuzevak koudetechniek en de beschikbare leermiddelen. De avond werd afgesloten met een spel om nader kennis te maken met functies, installaties en klanten in de koudetechniek.

Deze dag is georganiseerd door een van de docenten van het Hub van Doornecollege, naar aanleiding van een bezoek van Twan Aarts en Brenda Witzier aan deze school eerder dit jaar, waar het eerste enthousiasme voor aanbieden van het keuzevak koudetechniek werd aangewakkerd. Hopelijk heeft deze bijeenkomst meegewerkt aan het vergroten van dit enthousiasme en gaan deze scholen in de toekomst leerlingen op de genoemde scholen de basisprincipes van koudetechniek bijbrengen met behulp van het keuzevak en onze lidbedrijven.