Vervangen Leidingwerk Ammoniak Koelinstallatie Aviko - Cuijk

Op de locatie in Cuijk verwerkt Aviko aardappelen tot diverse voorgekookte eindproducten voor de consument. Een belangrijk onderdeel in dit verwerkingsproces is de koeltunnel om de gekookte aardappelen terug te koelen om ze vervolgens verder te verwerken en verpakken.

Om de technische beschikbaarheid van de installatie te kunnen blijven waarborgen is de hulp van PCT ingeschakeld. Het leidingwerk met bijbehorende appendages kon met enkel liefde en aandacht niet nog 15 jaar de groeiende vraag bijhouden, hierdoor is er gekozen voor een duurzamere oplossing; vervangen naar de huidige standaard.

Omdat Aviko dagverse aardappelen verwerkt moest de hinder voor productie naar een minimum beperkt worden. Hiervoor hebben we het nieuwe leidingwerk met bijbehorende appendages parallel naast de bestaande installatie geplaatst. Het oversluiten en overschakelen van de oude naar de nieuwe leidingstraat heeft hierdoor een lage impact op de productie, dat in combinatie met een probleemloze ingebruikname maakt dit tot een geslaagd project!

Na het afronden van deze werkzaamheden zal het onderhoud en beheer van deze NH3 koel installatie ook overgedragen worden aan PCT.