Bedrijfskoeling

Waar het gaat om standaard koeltechniek of complexe installaties waarbij energie efficiency een vraagstuk zijn, PCT is uw partner op het gebied van koel- en vriestechniek. Vanaf offerte traject tot oplevering mag u rekenen op deskundige advies en begeleiding. Zo wordt er in de productontwerpfase een analyse gemaakt van de klant specifieke eisen en wensen. Daarna wordt er een basisontwerp gemaakt dat na akkoord van de opdrachtgever geheel volgens de ontwerp- en fabricagerichtlijnen van PCT wordt vormgegeven en gedimensioneerd. Hierna begint het productie- en assemblageproces, waarna de installatie op de gewenste locatie wordt geïnstalleerd. Met de in bedrijfstelling wordt het project definitief opgeleverd.


Bedrijfszekerheid

Bedrijfszekerheid en energiezuinigheid, zijn twee van de belangrijkste randvoorwaarden waaraan een koelinstallatie moet voldoen. PCT realiseert dit door gebruik te maken van een slim technisch ontwerp, toepassing van hoogwaardige componenten. Ook in de koudetechniek speelt IT een steeds prominentere rol. PCT investeert fors in nieuwe technologieën die storingsgevoeligheid of performance vermindering van installaties in een vroeg stadium inzichtelijk kan maken. Hierdoor kunnen storingen tijdig voorkomen worden en levert de installaties de juiste efficiency.     


Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid is uitermate belangrijk in de het vakgebied koudetechniek. PCT hecht hier grote waarde aan. Alle door PCT geleverde producten worden gewaarborgd door een complete CE-certificering. Deze CE-certificering wordt aangebracht op grond van toepassing van de Europese richtlijn 2014/68/EU voor drukapparatuur, ook wel PED-richtlijn genoemd.