Wat verandert er door het uitfaseren van koudemiddelen?

De Europese Commissie heeft wetgeving aangenomen om koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof versneld uit te faseren. Het gaat om de zogenaamde HFK’s of F-gassen die toegepast worden in koel- en vriesinstallaties. Uitfaseren betekent op termijn een verbod op het (bij)vullen van koelinstallaties met synthetische koudemiddelen. De nieuwe wetgeving voorziet in: 

 • Het terugdringen van het gebruik van synthetische koudemiddelen
 • Het terugdringen van het aantal lekkages van koel- en vriesinstallaties met een F-gas door meer verplichte lekcontroles 

 

VOOR WELKE BEDRIJVEN IS DIT BELANGRIJK?

Honderdduizenden ondernemers maken gebruik van installaties die gekoeld worden met synthetische koudemiddelen. Ons land telt ongeveer een miljoen industriële koelinstallaties en een half miljoen airconditioners en warmtepompen die gebruik maken van deze koudemiddelen. Ze worden gebruikt in vrijwel alle sectoren waar koeling onderdeel is van het proces. Van food en horeca tot chemie, vastgoed en datacenters.

WAT ZIJN SYNTHETISCHE KOUDEMIDDELEN?

 • De (H)CFK’s (chloorfluorkool(water)stoffen); (H)CFK’s  zijn schadelijk voor de ozonlaag. Het bekendste en meest toegepaste koudemiddel uit de groep (H)CFK’s is freon. Bijvoorbeeld de producten Freon 12 (R12) en Freon 22 (R22), welke beide reeds zijn verboden.
 • De HFK’s (fluorkoolwaterstoffen); HFK’s zijn zogenaamde broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering. Zij  zijn nog toegestaan en worden vaak gebruikt als vervangingsproduct voor CFK’s en HCFK’s,  Veel toegepaste koudemiddelen met HFK’s zijn R134a, R407C, R507A en R410A.

 

WAAROM IS DEZE WETGEVING AANGENOMEN?

De wetgeving is er op gericht het gebruik van synthetische koudemiddelen terug te dringen. Dit is het gevolg van een scherper Europees milieubeleid

MEER OVER TERUGDRINGEN VAN HET GEBRUIK VAN HFK's

In de nieuwe wetgeving staan drie belangrijke veranderingen om het gebruik van HFKs te beperken: een gebruiksverbod, een productiebeperking en een nieuwbouwverbod.

WAT HOUDT HET GEBRUIKSVERBOD IN?

Het bijvullen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2.500 is vanaf 1 januari 2020 alleen nog toegestaan met geregenereerd / gerecycled koudemiddel. Vanaf 1 januari 2030 in het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden.

WAT HOUDT PRODUCTIEBEPERKING IN?

De productie van F-gassen, waaronder de HFK’s, wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Er wordt een quotasysteem ingevoerd waarbij importeurs/fabrikanten quota’s krijgen toegewezen op basis van het gemiddelde hoeveelheden HFK’s die zij op de markt hebben gebracht in de periode tussen 2009 en 2012.

WAT HOUDT HET NIEUWBOUW VERBOD IN?

Per 1 januari 2020 geldt een verbod op de nieuwbouw van installaties met een GWP >2.500 zoals R507A en R404A.

WAT HOUDT DE F-GASVERORDENING VOOR HFK's PRECIES IN?

Wettelijke frequentie lekcontroles

De frequentie van de verplichte lekdichtheidscontroles voor met HFK’s gevulde koel-en vriesinstallaties wordt volgens de huidige PED wetgeving bepaald op basis van de hoeveelheid koudemiddel in uw installatie. De frequentie van de wettelijke lekdichtheidscontroles wordt niet alleen meer bepaald door de hoeveelheid koudemiddel in uw koelinstallatie, maar ook door het CO2-equivalent van uw installatie. Een CO2-equivalent drukt de bijdrage uit aan het broeikaseffect. Dit CO2-equivalent is voor elk koudemiddel anders.

De frequentie van lekdichtheidscontroles voor installaties koudemiddelinhoud bedraagt:

 • > 5 ton CO2-eq en < 50 ton CO2-eq = tenminste eenmaal per jaar
 • > 50 ton CO2-eq en < 500 ton CO2-eq = tenminste om de zes maanden
 • > 500 ton CO2-eq = tenminste om de zes maanden. Een automatisch lekdetectiesysteem is hierbij verplicht. Het lekdetectiesysteem dient tenminste om de 12 maanden te worden gecontroleerd op een goede werking ervan. 


Als uw installatie is voorzien van een lekdetectiesysteem, dan kan deze frequentie van de wettelijke lekdichtheidscontrole worden gehalveerd. Het lekdetectiesysteem moet dan wel elke 12 maanden worden gecontroleerd op de juiste werking er van.

De regels voor lekdichtheidscontroles zijn met de F-gaswetgeving van toepassing op de volgende apparatuur:

 • Stationaire koelapparatuur
 • Stationaire klimaatregelingsapparatuur
 • Stationaire warmtepompen
 • Stationaire brandbeveiligingsapparatuur
 • Koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens
 • Elektrische schakelinrichtingen
 • Organische rankinecycli