Certificering

Alle werkzaamheden die PCT verricht, worden uitgevoerd met inachtneming van de Europese, nationale en lokale richtlijnen. PCT International is F-gassen gecertificeerd door de NVKL, de Nederlandse Vereniging voor Koudetechniek en Luchtbehandeling.
De kwaliteit en veiligheid van alle door PCT geleverde componenten en installaties wordt gewaarborgd door een complete CE markering. Deze CE markering wordt aangebracht op grond van toepassing van de actuele wet- en regelgeving: verordening EU. Nr. 517/2014 (F-gassen), Richtlijn drukapparatuur (PED) 2014/68/EU en conform de actuele normen NEN-EN378 en NEN-EN1010.

Om de veiligheid van de werknemers zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, is PCT VCA gecertificeerd.

         

 

U kunt diverse certificaten downloaden op de pagina Downloads binnen deze website.