Onderhoud

Door het regelmatig laten uitvoeren van onderhoud aan uw koel- en/of vriesinstallaties beperkt u de kans op storingen en houdt u de installatie in optimale conditie. Tevens bent u er als gebruiker en/of eigenaar van koel en/of vriestechnische installaties voor verantwoordelijk dat de installaties, afhankelijk van de inhoud van het systeem, gecontroleerd worden op lekdichtheid conform de wettelijke Europese f-gassen verordening ((EU) nr. 517/2014). Deze inspectie dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf ingevolge artikel 19 van de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties. Het toezicht op de naleving hiervan gebeurt door de Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van VROM.

PCT Koudetechniek BV voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en is gerechtigd om alle typen installaties te installeren en te onderhouden.