Onderhoud

Door regelmatig onderhoud aan uw koel- en/of vriesinstallaties beperkt u de kans op storingen en houdt u de installatie in een optimale conditie. Onze Service technici beschikken over de juiste kennis, ervaring en certificeren voor het onderhouden van uw installaties. Indien gewenst kunnen wij u ook adviseren en ontzorgen bij het maken van een meerjarige onderhoudsplanning (MJOP). Hiermee heeft u goed zicht op de noodzakelijk te verwachte kosten van onderhoud en kunnen werkzaamheden ruim tevoren gepland worden en goed ingepast worden in het productieproces.

Als gebruiker en/of eigenaar van koel en/of vries technische installaties bent u ervoor verantwoordelijk dat de installaties, afhankelijk van de inhoud van het systeem, gecontroleerd worden op lekdichtheid conform de wettelijke Europese f-gassen verordening ((EU) nr. 517/2014). Deze inspectie dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf ingevolge artikel 19 van de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties. Het toezicht op de naleving hiervan gebeurt door de Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van VROM.

PCT Koudetechniek BV voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en normeringen en is hiermee in staat om alle typen installaties te ontwikkelen en te onderhouden.