Testen en opleveren

Voordat oplevering plaatsvindt, doorlopen alle units een uitgebreid test traject. Zo worden er lekdichtheidstesten, drukbeproevingen en vacuümtesten uitgevoerd alvorens de operationele testen plaatsvinden. Bij het afnemen van de operationele test wordt de werkelijke bedrijfssituatie zoveel mogelijk gesimuleerd. Zo kan het zijn dat machines naar gebieden gaan met andere spanningen en frequenties of een ander klimaat. Om de testen zo realistisch mogelijk uit te voeren, heeft PCT op locatie in Deurne de beschikking over een testruimte waar de betreffende temperatuur en/of relatieve vochtigheid kunnen worden gesimuleerd.

Kwaliteit en bedrijfszekerheid

Door deze uitgebreide testen uit te voeren kan de kwaliteit en bedrijfszekerheid van alle units welke PCT levert worden gewaarborgd. Tevens wordt elke machine voorzien van een CE-markering welke wordt aangebracht op grond van de Europese richtlijn 2014/68/EU voor drukapparatuur, ook wel PED-richtlijn genoemd.