Testen en opleveren

Natuurlijk ondergaan alle units die PCT bouwt de benodigde testen. Zo worden er lekdichtheidstesten, drukbeproevingen en vacuümtesten uitgevoerd alvorens de operationele testen plaatsvinden. Bij het afnemen van de operationele test wordt de werkelijke bedrijfssituatie zoveel mogelijk gesimuleerd. Zo kan het zijn dat machines naar gebieden gaan met andere spanningen en frequenties of naar gebieden gaan met een ander klimaat. Om de testen zo realistisch mogelijk uit te voeren, heeft PCT hiervoor een speciale testruimte in huis waar de betreffende temperatuur en/of relatieve vochtigheid kunnen worden gesimuleerd.

 

Kwaliteit en bedrijfszekerheid

Door deze uitgebreide testen uit te voeren kan de kwaliteit en bedrijfszekerheid van alle units welke PCT levert worden gewaarborgd. Tevens wordt elke machine voorzien van een CE-markering welke wordt aangebracht op grond van de Europese richtlijn 2014/68/EU voor drukapparatuur, ook wel PED-richtlijn genoemd.