Disclaimers

Website disclaimer PCT

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


E-mail disclaimer PCT

WAARSCHUWING
Dit document kan vertrouwelijke informatie bevatten met eigendomsrecht van PCT International BV en mag alleen worden gelezen door die persoon of personen waaraan dit document is geadresseerd. Indien u deze E-mail ten onrechte hebt ontvangen, zou u ons hiervan dan meteen op de hoogte kunnen brengen. Dit document mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gedistribueerd of aangepast door een derde partij, zonder schriftelijke toestemming van PCT International BV.