Herkeuring Koelinstallaties

Drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar dienen volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA), artikel 22, na het verstrijken van de wettelijke termijn herkeurd te worden. De herkeuring is van toepassing op drukapparatuur die na ingebruikname zijn gekeurd (KVI) of gekeurd hadden moeten worden. De eigenaar/eindgebruiker van een koelinstallatie is zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de herkeuring. Omdat PCT Koudetechniek u hierbij graag maximaal wil ontzorgen kunnen wij indien gewenst het gehele traject (planning, aanvraag en voorbereiding van de herkeuring) voor u verzorgen.

Tijdens herkeuring worden de volgende aspecten gecontroleerd:

  • Vorige keuringsdocumenten;
  • Inwendige conditie (indien mogelijk);
  • Uitwendige conditie;
  • Ondersteuningsconstructie:
  • Beveiliging van de drukapparatuur
     

PCT Koudetechniek werkt samen met Energie Consult Holland BV. Energie Consult is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) voor het uitvoeren van deze keuringen en is hiervoor geaccrediteerd door de RvA.