Herkeuring Koelinstallaties

Drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar dienen volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA), artikel 22, na het verstrijken van de wettelijke termijn herkeurd te worden. De herkeuring is van toepassing op drukapparatuur die na ingebruikname zijn gekeurd (KvI) of gekeurd hadden moeten worden. De eigenaar/eindgebruiker van een koelinstallatie is zelf verantwoordelijk dat deze herkeuring wordt uitgevoerd. Omdat PCT Koudetechniek alles perfect voor u wil regelen kunnen wij hierbij een ondersteunende factor zijn. PCT kan voor u bijhouden wanneer deze herkeuring nodig is en kan deze aanvraag voor u verzorgen. Ook de installatie controleren en gereedmaken voor deze keuring waaronder het vervangen van de veerveiligheden is voor ons niet vreemd.

 

Tijdens herkeuring worden de volgende aspecten gecontroleerd:

  • Vorige keuringsdocumenten;
  • Inwendige conditie (indien mogelijk);
  • Uitwendige conditie;
  • Ondersteuningsconstructie;‚Äč
  • Beveiliging van de drukapparatuur

 

PCT Koudetechniek werkt samen met Energie Consult Holland BV. Energie Consult is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) voor het uitvoeren van deze keuringen en is hiervoor geaccrediteerd door de RvA.